En interntidning har för en tid sedan räknat ut varför en dator alltid talas om som något maskulint - en "han".

1 Erfarenhetsmässigt tvivlar jag på att detta stämmer. Red.
2 - - och varje åtgärd innebär att nya problem uppstår. Red.