»Det finnes tusen och åter tusen människor, som lida under följderna av dålig matlagning.
På många gravvårdar kunde det med rätta stå:
- 'Död till följd av dålig matlagning.'
- 'Död avmisshandlad mage.'»
(Ur Sundhetsbladet, 1935)