Hör opp!
Ev. uppvaktning föri,
indi häll ätre min
födelseda vill jä itt hå,
jä tytje dää bääre fjäsk.
Respektere!

P-G. N.